Sidst opdateret d. 10.10.2022

Hvad er CLP?

CLP er en del af EU’s kemikalielovgivning, og er et fælles klassificeringssystem for kemikalier, der markedsføres i et EU-land. CLP (Classification, Labelling and Packaging) er således et samlet sæt regler og krav til korrekt mærkning og emballering af farlige kemikalier. Reglerne opdeler kemikalier i ”stoffer” og ”blandinger”, dvs. kemikalier der enten består af ét enkelt stof eller af flere stoffer i en blanding.

CLP-forordningen er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) under FN. I Danmark har CLP-forordningen afløst klassificeringsbekendtgørelsen. Bemærk dog at de danske regler for salg og opbevaring af gifte, som fremgår af denne bekendtgørelse, fortsat er gældende.

For forhandlere af kemikalier som eksempelvis maling, rense- og limprodukter betyder CLP-forordningen, at der er nye krav til korrekt mærkning af emballage og produktinformation om produkternes egenskaber og farlighed.

Det vil sige, at man som forhandler skal være opmærksom på, om ens leverandør bruger de rigtige farepiktogrammer og har opdateret sine sikkerhedsblade til produkterne.

Da udskiftningen af faremærkningen på emballagen på så mange forskellige produkter i hele Europa er en omfattende opgave, har man fra EU’s side valgt at gøre det til en glidende overgang, hvor de gamle typer emballage gradvist er blevet udfaset til fordel for de nye, opdaterede emballager og advarselsinformationer. Udfasningen af de eksisterende faremærkninger begyndte allerede i 2010 – for stoffer – og skal fra 1. juni 2015 også være gennemført for kemiske blandinger. Det vil sige kemiske produkter, der består af mere end et enkelt stof.

Som forhandler af blandinger er det derfor vigtigt at holde øje med følgende datoer i 2015

1. juni 2015

Alle kemiske blandinger, der bestilles efter 1. juni 2015, skal være mærket i henhold til kravene i CLP-forordningen herunder korrekt beskrivelse af produktet samt korrekt farepiktogram. Produkter med den nuværende mærkning må dog sælges indtil 1. juni 2017, såfremt de allerede er markedsført fra producentens side inden 1. juni 2015.

En producent må f.eks. godt have solgt et parti kemikalier til f.eks. et byggecenter før 1. juni 2015 og stadig have varerne stående på sit eget lager efter denne dato, og så senere overdrage dem fysisk til byggecenteret. Så længe det kan bevises, at ”ejerskabet” af produkterne blev overdraget før 1. juni 2015, kan den fysiske overdragelse godt ske efter denne dato. Produkterne må sælges af forhandleren frem til 1. juni 2017.

Efter 1. juni 2017

Efter denne dato må blandinger med gammel faremærkning ikke længere sælges i butikkerne. Til den tid skal distributører og forhandlere enten have skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

I god tid før denne dato bør du derfor gennemgå dit varelager og få solgt ud af produkter med gammel mærkning. Du kan også kontakte leverandøren af blandingen og lave en aftale om at få tilsendt nye etiketter, som du kan sætte på produkterne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes. Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere af få et påbud om, at du ikke må sælge produkterne – eller i sidste ende en bøde eller fængsel i op til to år.