Kontakt og yderligere info

Vi har samlet en række links, som er nyttige, hvis du vil vide mere om CLP-forordningen og hvad den betyder dig, din virksomhed og kravene til dine leverandører.

Miljøstyrelsens oplysningsside om CLP og REACH

EU’s oplysningsside om CLP-forordningen

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs oplysningsside om håndtering af stoffer og kemikalier

 

Yderligere information om:

Klassificering af kemikalier og blandinger

Sikkerhedsdatablade

Arbejdspladsbrugsanvisning

 

For yderligere information, kontakt

Miljøstyrelsens Help desk

CLPHelpdesk@mst.dk

Telefon 72 54 40 00

 

Danske Byggecentre

db@danskebyggecentre.dk

Telefon 45 80 78 77